Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

 

 

  ทำไมถึงควรใช้ฟอนต์ TH Sarabun New แทน TH Sarabun PSK ?


 

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดตั้ง Font TH Sarabun New

 

    1. ดาวน์โหลดไฟล์ TH-Sarabun-New.zip มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

    2. แตกไฟล์ .zip โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ "Extract Here"

 

    3. จะได้ไฟล์ฟอนต์ออกมาจำนวน 4 ไฟล์ ให้ลากเม้าส์คลุมทั้ง 4 ไฟล์นี้

 

    4. หลังจากลากเม้าส์คลุมทั้ง 4 ไฟล์แล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์ใดก็ได้ แล้วคลิกที่ "Install"

        เพียงเท่านี้ ท่านก็จะมีฟอนต์ TH Sarabun New ไว้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว ^^

 

 =========================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
f t g m