Copyright 2019 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
แสดง # 
คำขวัญวันครูประจำปี ๒๕๖๑

Banner วันครู ๒๕๖๑
( hits : 1215)

15 กุมภาพันธ์ 2561
     วันครู เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน บางแห่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติและจัดงานเลี้ยงสำหรับครู วันที่มีวันครูใ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Banner ถวายพระพรในหลวง ร.๑๐
( hits : 2154)

15 กุมภาพันธ์ 2561
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑...

วันจักรี

Banner วันจักรี
( hits : 1241)

15 กุมภาพันธ์ 2561
     วันจักรี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของปร...

วันมาฆบูชา

Banner วันมาฆบูชา
( hits : 1211)

15 กุมภาพันธ์ 2561
     วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสั...

วันพืชมงคล

Banner วันพืชมงคล
( hits : 1414)

15 กุมภาพันธ์ 2561
     ในประเทศไทย การแรกนาขวัญซึ่งกระทำโดยราชสำนักนั้นประกอบด้วยพิธีสองอย่างตามลำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ กับพระ...

วันสงกรานต์

Banner วันสงกรานต์
( hits : 1292)

15 กุมภาพันธ์ 2561
     พิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อไป ใน...

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Banner วันแม่แห่งชาติ
( hits : 854)

10 สิงหาคม 2561
         วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแ...

f t g m