Copyright 2021 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
แสดง # 
วันมาฆบูชา

Banner วันมาฆบูชา
( hits : 3525)

01 มีนาคม 2561
      วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆส...

วันพืชมงคล

Banner วันพืชมงคล
( hits : 3672)

14 กุมภาพันธ์ 2561
      ในประเทศไทย การแรกนาขวัญซึ่งกระทำโดยราชสำนักนั้นประกอบด้วยพิธีสองอย่างตามลำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ กับพร...

คำขวัญวันครูประจำปี ๒๕๖๑

Banner วันครู ๒๕๖๑
( hits : 3549)

16 มกราคม 2561
      วันครู เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน บางแห่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติและจัดงานเลี้ยงสำหรับครู วันที่มีวันครู...

f t g m