Copyright 2021 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

Banner วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล คือวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย และเป็นวันหยุดราชการ แต่ไม่เป็นวันหยุดธนาคาร

Download

ไฟล์ดาวน์โหลดประกอบด้วย : PSD , JPG

 

ที่มา:  https://th.wikipedia.org/wiki/แรกนาขวัญ

f t g m