Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

ลูกค้าที่ไว้วางใจ i-Regist

ประสบการณ์ของบริษัทในการรับงานพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist

 


พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 

DTAC ใช้ระบบไอรีจิสสำหรับโครงการ CSR

ลงทะเบียนฝึกอบรมหัวข้อ "การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ" 

 

พัฒนาระบบฝึกอบรมออนไลน์ เชื่อมโยงกับระบบจัดการความรู้ (KM
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 
พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์และเว็บไซต์
สมาพันธ์ SME ไทย

     

 

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (INST2016)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
(TPNA)

 


พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
และกลุ่มบริษัทในเครือ 

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

 

 

In House Agency
(Organizer)

 

 

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (TLA)

 

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย)
(TSMFM)

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย
(TSCCM)

 

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
(CMATTHAI)

 

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
(ETNURSE)

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (PAT)

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ (DMTHAI)

 


พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย (TCPA)

 


พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (SAAT)

 

 

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA)

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

 women

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์

 magmaeventbangkok.com

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
Green World Publication Co., Ltd.

Green World Media (Thailand) Co., Ltd.

 


พัฒนาระบบโหวตเลือกตั้งออนไลน์ e-Vote
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (แห่งประเทศไทย)

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์การประชุมสัมมนาวิชาการ
สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศไทย (S.W.A.T)

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย (PNAT)

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

พัฒนาเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ระบบลงทะเบียนออนไลน์และระบบQueue Management
โรงพยาบาลซีจีเอช (CGH Hospital)

 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์และระบบQueue Management
โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม(CGH SAIMAI)

 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์และระบบQueue Management
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา(CGH LAMLUKKA)

 

 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์และระบบQueue Management
 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย Thai Rheumatism Association

 

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
เครือข่ายคนไทยไร้พุง(Raipoong)

 

 

    

พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์
บริษัท ทีมทาเล้นท์ จำกัด (Team Talent Co., Ltd.)

 

พัฒนาระบบลงทะเบียนรถรับ-ส่งผู้บริหาร

Time Attendance

ระบบขอใช้รถส่วนกลางบริษัท

ระบบเบิกสวัสดิการ (Stock Card)

ระบบคูปองอาหาร

 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

ระบบคิว (Logistic) สำหรับขนส่งสินค้า อาหารสัตว์ในเครือ CP

 

 

จัดทำระบบลงทะเบียนสำหรับการรับสมัครสอบประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

 

                                             

 

f t g m