Copyright 2022 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

บริษัทไอเจนโก้ร่วมกับรพ.GCH ให้บริการระบบคิวฉีดวัคซีนภาคสนามให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ตึก SC Tower

 

บริษัทไอเจนโก้ร่วมกับรพ.GCH ให้บริการระบบคิวฉีดวัคซีนภาคสนามให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ณ ตึก SC Tower

 

f t g m