Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย

 

ทีมงาน IGENCO ได้ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
ให้แก่ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
ในการจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
ในระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

f t g m