Copyright 2021 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

 

บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
ให้แก่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

 

f t g m