Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดย ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย

ทีมงาน IGENCO ได้ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
ให้แก่ ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย (Thai ET Nurse)
ในการจัดงาน "การประชุมวิชาการประจำปี 2560"
ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

f t g m