Copyright 2019 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560” สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

 
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

 

f t g m