หน้าหลัก

หมวด: Welcome
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558 09:57
เขียนโดย Super User
ฮิต: 91356

"ไอรีจิส ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า 100 Events"การันตีคุณภาพได้จาก ลูกค้าองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ที่เลือกใช้บริการของเรา ตัวอย่างผลงานออกแบบบางส่วนจากทีม Info-Graphic ที่ออกแบบ Banner งานให้ฟรีสำหรับลูกค้าของเรา


     ในปัจจุบัน หลายองค์กรมีการจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายในการเตรียมการ ทั้งในเรื่องวิทยากร เนื้อหา หลักสูตร ห้อง สถานที่จัด อาหารว่าง การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ระบบไอรีจิส (i-Regist) เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา ฝึกอบรม หรือการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลงทะเบียน Online  ให้กับผู้ที่สนใจได้ สามารถติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์องค์กร เช่น Joomla, Wordpress อีกทั้ง ระบบยังรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

Youtube Channel : i-Regist By IGENCO

 

 

                

 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา