Copyright 2024 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
Display # 
วันวิสาขบูชา

Banner วันปิยมหาราช
( hits : 5186)

23 October 2020
      วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไ...

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Banner วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
( hits : 3610)

23 October 2020
      วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า “สมเด็จย่า” ไฟล์ดาวน...

วันแม่แห่งชาติ

Banner วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( hits : 4927)

13 October 2020
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเ...

วันแม่แห่งชาติ

Banner วันแม่แห่งชาติ
( hits : 4821)

12 August 2020
      วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ...

วันวิสาขบูชา

Banner สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( hits : 4761)

03 June 2020
      พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (เดิม: สุทิดา ติดใจ; พระราชสมภพ: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521) เป็นพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมทรงเป...

วันพืชมงคล

Banner วันพืชมงคล
( hits : 4800)

11 May 2020
      วันพืชมงคล คือวันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ ...

วันวิสาขบูชา

Banner วันวิสาขบูชา
( hits : 4141)

06 May 2020
      เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวัน...

วันจักรี

Banner วันฉัตรมงคล
( hits : 4418)

04 May 2020
      วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง...

วันแรงงาน

Banner วันแรงงาน
( hits : 3129)

01 May 2020
      ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) ขณะที่ประเทศไท...

วันสงกรานต์

Banner วันสงกรานต์
( hits : 3115)

13 April 2020
      “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า "สํ-กรานต" ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือการย้ายที่ เคลื่อนที่ โดยหมายความอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเ...

f t g m