งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"

หมวด: Gallery
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560 11:21
เขียนโดย Super User
ฮิต: 4726

 

ทีมงาน IGENCO ได้ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน
ให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22-24 มีนาคม 2560