พรีเซ้นต์งานให้กับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมที่โคราช

Category: Gallery
Published: Tuesday, 13 February 2018 08:09
Written by Super User
Hits: 3555

 

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

มาโคราชพรีเซ้นต์งานให้กับผอ.พัชภัสสร เสนทับพระ เพื่อใช้สำหรับงานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาภพันธ์ 2561

ณ. โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

 

ทีมงาน i-Regist By IGENCO ขอขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรามา ณ ที่นี้