การให้คำปรึกษานักจิตบำบัด

ไฟล์แนบ :
   


   


การอบรมวิชากฎหมาย (แบบ Intensive)

Topic: การอบรมกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก

Time: Aug 16, 2020 08:30 AM Bangkok

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89352689280?pwd=Mm1NeXR6MWx5ZHRKUkltWjU4b2RQUT09

 

Meeting ID: 893 5268 9280

Password: 585371

ไฟล์แนบ :


   


   


Introduction to Positive Psychology ทฤษฎีแห่งความสุข?

ไฟล์แนบ :


   


   การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยา (THAI)

การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยามาใช้ในประเทศไทย
2) ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขภายในประเทศกับองค์กรวิชาชีพทางด้านประสาทจิตวิทยาในต่างประเทศ
3) ส่งเสริมในเกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากต่างประเทศ และเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-5 of 6 results.

Back to Top