24 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2563การให้คำปรึกษานักจิตบำบัด00ลงทะเบียน
งานสัมมนา/ฝึกอบรม
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564การฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” รุ่นที่ 12/256300
ปิดลงทะเบียน
26 - 27 พ.ย. 2563การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 44โรงแรมอิสติน มักกะสัน00ลงทะเบียน
07 - 11 ธ.ค. 2563การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยา (THAI)โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Don Muang Airport Bangkok)00ลงทะเบียน
07 - 11 ธ.ค. 2563International Workshop in neuropsychological assessment and rehabilitation in Thailand (FOREIGNER)โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Don Muang Airport Bangkok)00ลงทะเบียน