งานสัมมนา/ฝึกอบรม Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
02 - 31 มี.ค. 2564การนำแบบทดสอบ MMPI-2-RF ไปใช้ในเชิงคลินิกOnline (ผ่านระบบ Zoom Meeting)0500
ปิดลงทะเบียน
TRAIN64
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
26 - 27 มี.ค. 2564โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบทะเบียนIGENCO Co.Ltd.5001,000
ปิดลงทะเบียน
26 - 27 มี.ค. 2564ฝึกอบรมการใช้งาน train9IGENCO Co.Ltd.1,0001,000
ปิดลงทะเบียน
26 - 27 มี.ค. 2564ฝึกอบรม adminโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Don Muang Airport Bangkok)5001,000
ปิดลงทะเบียน
26 มี.ค. 2564ฝึกอบรมการใช้งาน train5IGENCO Co.Ltd.4,0005,000
ปิดลงทะเบียน
26 มี.ค. 2564ฝึกอบรมการใช้งาน ADMINIGENCO Co.Ltd.5001,000
ปิดลงทะเบียน
26 มี.ค. 2564ฝึกอบรม iregist train3โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Don Muang Airport Bangkok)500700
ปิดลงทะเบียน