วันที่

26 - 28 เมษายน 2562

สถานที่

เกี่ยวกับ

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

12 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 2562 สมาชิก 2,500
ไม่ใช่สมาชิก 3,000

กรณีไม่มีค่าลงทะเบียนปรากฏ หรือเป็นงานสัมมนาฟรี หรือหลักสูตรฟรี ให้ข้ามขั้นตอนนี้

การชำระเงิน
 • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์
 • ชื่อบัญชี สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
 • เลขที่บัญชี 142-0-29451-2

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

 • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
 • การแนบหลักฐานออนไลน์ให้คลิกที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน ในหน้าลงทะเบียน เพื่อทำการแนบหลักฐาน
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : registrar.tcpa@gmail.com เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
 

ลงทะเบียน


 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น
 • Q: How to make a single payment for many attendees?

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 • A: Make a single payment that included full name of all attendees in payment slip. Then upload the same payment slip for each attendee.

Q
สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม?
 • Q: Benefits for registration?

A

การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างร่วมประชุม lunch symposium และงานเลี้ยง Welcome dinner ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 • A: Access to all academic sessions, Invitation to welcoming reception, Conference kits (book and bag), Coffee breaks lunches (lunch symposium) and a welcome dinner on 20th April 2020 at Amari Don Muang Airport Bangkok.

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Develop by IGENCO Co., Ltd.