การนำแบบทดสอบ MMPI-2-RF ไปใช้ในเชิงคลินิก

***ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าให้ครบทั้ง 2 วัน***

ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 : ความเป็นมาและพัฒนาการของแบบทดสอบ MMPI จนถึงปัจจุบัน และการแนะนำสเกลพื้นฐานของ MMPI-2-RF

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 : การวิเคราะห์และการแปลผลในเชิงวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

การเข้ารับการอบรมครบทั้ง 2 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้

1.ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม และ

2.การสะสมค่าหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก(เท่านั้น) 

ค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ  300 บาท

สำหรับนักจิตวิทยาคลินิกทั่วไป 500 บาท

สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 142-0-29299-4

ไฟล์แนบ :
   


   


โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบทะเบียน

และผู้ที่สนใจ

ไฟล์แนบ :
   

ฝึกอบรมการใช้งาน train9

ไฟล์แนบ :
   


ฝึกอบรม admin

เป็นโครงการที่จัดมาเพื่ออ..........

ไฟล์แนบ :
   


ฝึกอบรมการใช้งาน train5

ไฟล์แนบ :


   
Displaying 1-5 of 7 results.

Back to Top