การให้คำปรึกษานักจิตบำบัด

ไฟล์แนบ :
   


   
การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยา (THAI)

การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยามาใช้ในประเทศไทย
2) ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขภายในประเทศกับองค์กรวิชาชีพทางด้านประสาทจิตวิทยาในต่างประเทศ
3) ส่งเสริมในเกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากต่างประเทศ และเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
ไฟล์แนบ :


   


International Workshop in neuropsychological assessment and rehabilitation in Thailand (FOREIGNER)

International Workshop in neuropsychological assessment and rehabilitation in Thailand

 

Workshop funding is from the Matthews Fund

ไฟล์แนบ :
   
Displaying 1-5 of 5 results.

Back to Top