วันที่

01 - 30 ธันวาคม 2561

สถานที่

เกี่ยวกับ

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

 • ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาดังนี้

  กรณีที่ 1 สำหรับ "ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ (eVote)"
  1. เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค. 2561 โดยคณะกรรมการจะแจ้งขั้นตอนในการเลือกตั้งบนเว็บไซต์สมาคมฯ และอีเมล์ของสมาชิก (ถ้ามี)
  2. คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งกลับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแบบ eVote ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2562
  3. สมาชิกสมาคมฯ จะสามารถเข้าไปตรวจสอบประวัติของผู้สมัครทางอีเมล์ได้ทันที
  4. สมาชิกสมาคมฯ จะสามารถคลิกปุ่มโหวตลงคะแนนได้ทางอีเมล์ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2562 - 15 ก.พ. 2562 (เลือกผู้สมัครกรรมการได้ไม่เกิน15 คน)

 •  

  กรณีที่ 2 สำหรับ "ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์"
  1. คณะกรรมการจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่สมาชิกฯ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์ (จัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน) ในวันที่ 5 ม.ค. 2562
  2. เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว จะต้องทำการลงคะแนนแล้วส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังสมาคมฯ 15 ม.ค. 2562 - 15 ก.พ. 2562

  คณะกรรมการฯ จะสรุปผลการเลือกตั้งโดยนำคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันและประกาศผลในเว็บไซต์สมาคมฯ ในวันที่ 20 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


โปรดศึกษาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการลงทะเบียน

ลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

* สามารถตรวจสอบชื่อและนามสกุลในทะเบียนประวัติสมาชิกได้ที่นี่ >> ทะเบียนสมาชิก

 

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) © 2018 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist

Develop by IGENCO Co., Ltd.

E-mail : i-regist@igenco.co.th