ลงทะเบียนออนไลน์ในงานประชุมวิชาการ 30th Two days in cardiology

Category: Conference
Published: Thursday, 10 December 2020 10:00
Written by Super User
Hits: 3948

ลงทะเบียนออนไลน์ในงานประชุมวิชาการ  30th Two days in cardiology 

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 

ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน

 

เนื่องด้วยในปีนี้ได้มี สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางคณะกรรมการจัดการประชุม  30th Two days in cardiology จึงได้ดำเนินให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐบาล โดยในปีนี้จะเป็นการจัดแบบ Hybrid ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถฟังการบรรยายแบบ face to face (รับได้ตามจำนวนที่นั่ง first come first serve ) หรือจะฟังบรรยายแบบ virtual Meeting ก็สามารถทำได้ โดยผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับ CODE ไปพร้อมกับการ Confirm การลงทะเบียน