PUBAT จัดงานสัปดาห์หนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24

Category: Conference
Published: Wednesday, 02 October 2019 10:00
Written by Super User
Hits: 6317

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ให้บริการระบบลงทะเบียนออนไลน์ กับ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

งาน มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 24 

วันที่ 2-13/10/2019

IMPACT Challenger

วันที่ 31/08/2019-01/09/2019

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

ในงานนี้มีการใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบสุ่มรางวัล Lucky Draw, Check-in Booth

https://pubat.net/i-regist/index.php