วันที่

07 - 11 ธันวาคม 2563

สถานที่

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Don Muang Airport Bangkok)

เกี่ยวกับ

การอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยาในด้านการประเมินและฟื้นฟูทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านประสาทจิตวิทยามาใช้ในประเทศไทย
2) ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขภายในประเทศกับองค์กรวิชาชีพทางด้านประสาทจิตวิทยาในต่างประเทศ
3) ส่งเสริมในเกิดความรู้ความเข้าใจถึงอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากต่างประเทศ และเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ทางประสาทจิตวิทยาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

ลงทะเบียน

สำคัญ!!! สมาชิกสมาคมฯ โปรดอ่านก่อนลงทะเบียน

- กรุณากรอกชื่อและนามสกุล จากนั้นคลิกที่ช่องถัดไปช่องใดก็ได้ ระบบจะโหลดประวัติสมาชิกมาให้

- กรณีที่ระบบไม่โหลดประวัติมาให้ เกิดจากชื่อ-นามสกุลที่ท่านกรอกไม่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งอาจจะเกิดจากสะกดผิด หรือมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

  กรุณาเข้าไปแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนลงทะเบียน (หากไม่แก้ไข ระบบจะคิดค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป เนื่องจากพบข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลสมาชิก)

 

[ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ/แก้ไขประวัติก่อนลงทะเบียน ]

 


 

 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น
  • Q: How to make a single payment for many attendees?

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

  • A: Make a single payment that included full name of all attendees in payment slip. Then upload the same payment slip for each attendee.

Q
สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม?
  • Q: Benefits for registration?

A

การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างร่วมประชุม lunch symposium และงานเลี้ยง Welcome dinner ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  • A: Access to all academic sessions, Invitation to welcoming reception, Conference kits (book and bag), Coffee breaks lunches (lunch symposium) and a welcome dinner on 20th April 2020 at Amari Don Muang Airport Bangkok.

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Develop by IGENCO Co., Ltd.