วันที่

24 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เกี่ยวกับ

08:00 - 08:30   ลงทะเบียน 

08:30 - 10:30   Business Model Canvas และการใช้สื่อดิจิตัลสำหรับร้านขายยา

                       โดย ภก.ธนาทิป  ฤทธิรักษา

10:30 - 10:45   พักรับประทานอาหารว่าง 

10:45 - 11:45   Digital disruption in Pharmacy Practice 

                       โดย ภก.วิรุณ  เวชศิริ

11:45 - 12:45   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12:45 - 13:30   แนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์ (Sponsor Talk)

13:30 - 14:30   Pharmaceutical Marketing in 2019 

                       โดย ดร.ภก.สุวิทย์  ธีรกุลชน

14:30 - 14:45   พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:45   Service marketing สำหรับเภสัชกร 

                       โดย ดร.เอกก์  ภัทรธนกุล 

16:45 - 17:00   อภิปรายและประเมินบทเรียน 

ค่าลงทะเบียน

26 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562 (Early Bird) สมาชิก 600
26 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 บุคคลทั่วไป 800
11 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 บุคคลทั่วไป 1,000

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี "เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"
  • เลขที่บัญชี 013-1-13497-3

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : admin@pat.or.th เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

     
บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
    
 

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.