ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก

Category: Uncategorised
Published: Thursday, 04 January 2018 10:59
Written by Super User
Hits: 4830

ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก

 

คุณสมบัติเด่น

  1. สามารถเพิ่มประเภทสมาชิกได้ไม่จำกัด
  2. สามารถกำหนดอัตราค่าสมาชิกแต่ละประเภทได้
  3. สามารถชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกเพื่อต่ออายุสมาชิกได้
  4. สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะและแก้ไขประวัติได้ด้วยตนเอง (MSS: Member Self Service)

ตัวอย่างการสมัครสมาชิกด้วยระบบ i-Regist
   

 


 

ตัวอย่างการต่ออายุสมาชิกด้วยระบบ i-Regist